admin

Không khóc đâu phải là không đau

không khóc đâu phải là không đau

Không khóc đâu phải là không đau, bởi con người chúng ta, ai mà chẳng có nước mắt, chỉ là có người khóc ra nhưng có người lại nuốt vào trong. Và nhiều lúc buồn, đau mà được khóc, khóc một cách thoải mái, không phải nhìn ai, sợ ai, …

Đọc thêm