Vấn đề đạo đức trong xã hội hiện nay như thế nào

Có thể thấy, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, trong đời sống dân tộc ta, những vấn đề đạo đức trong xã hội được ông cha ta truyền lại với những nội dung cụ thể về “cái thiện, lương tâm, lòng yêu nước thương nòi, lòng hiếu thảo, tình bạn, tình đồng chí cao thượng, tình yêu chung thuỷ”…đã trở thành nét đẹp của đạo đức truyền thống Việt Nam, cốt cách Việt Nam.

Vấn đề đạo đức trong xã hội hiện nay như thế nào

vấn đề đạo đức trong xã hội

 

Trải qua hàng chục năm kháng chiến, dân tộc đã đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ, nhiều người đã có những công lao nhất định trong sự nghiệp chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Song cũng có người do tự đánh giá quá cao công lao của mình, tự cho rằng mình đã chịu nhiều hy sinh gian khổ bây giờ lẽ đương nhiên phải được hưởng thụ, nên đã trở thành “ông quan cách mạng” quan liêu, tham nhũng, ngày càng xa cách quần chúng. Họ không từ mọi thủ đoạn tham ô, hối lộ, tiêu xài lãng phí, sống xa hoa, trụy lạc. Họ tìm mọi cách vơ vét tiền của nhân dân, lợi dụng chức quyền “bán” chữ ký rút tiền Nhà nước, tổ chức buôn lậu, bao che cho nhau cùng hàng trăm mánh lới khác. Chính sự suy thoái về đạo đức của họ đã dẫn đến các bệnh họa xã hội, làm suy thoái nền đạo đức xã hội.

Đọc thêm: Bảng báo giá thuê thám tử tại Đà Nẵng

Những năm gần đây, không ít giá trị đạo đức đã bị xói mòn, suy giảm nghiêm trọng. Chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, lối sống thực dụng chạy theo. Đạo đức và pháp luật có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau. Một xã hội có nềnđạo đức tốt sẽ là cơ sở để pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và tự giác. Mặt khác, pháp luật nghiêm sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc giữ gìn, phát triển một nềnđạo đức xã hội tốt đẹp. Vấn đề đạo đức trong xã hội hiện nay phụ thuộc chặt xhex vào hệ thống pháp luật của nước ta.

Đất nước ta tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá từ một nền kinh tế kém phát triển, chịu ảnh hưởng nặng nề của phương thức sản xuất nông nghiệp, với những giá trị văn hoá làng xã bền vững cùng những tư tưởng đạo đức phong kiến nặng nề. Ở nhiều nơi, vẫn còn hiện tượng “phép vua thua lệ làng”. Tình trạng cát cứ địa phương theo kiểu “trống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ” vẫn còn tồn tại khá phổ biến. Nền đạo đức phong kiến in đậm trong phong tục, tập quán, thói quen, biểu hiện qua các hành vi đạo đức như gia trưởng, độc đoán, tham quyền cố vị coi thường pháp luật, tư tưởng trọng tâm, cục bộ, bản vị vẫn còn khá phổ biến trong đời sống xã hội ta hiện nay.

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ thám tử tại Quảng Ngãi

Từ khi đất nước tiến hành đổi mới với chủ trương phát triển kinh tế thị trướng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đời sống kinh tế – xã hội đã cô nhiều biến đổi tích cực, song cũng nảy sinh không ít những tiêu cực. Kinh tế thị trường với quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh…ở một khía cạnh nào đó đã khuyến khích chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, chỉ coi trọng giá trị vật chất mà coi nhẹ giá trị tinh thần, chỉ chú ý lợi ích cá nhân mà coi nhẹ lợi ích cộng đồng, chỉ chú ýlợi ích trước mắt mà coi nhẹ lời ích cơ bản lâu dài. Đó là lối sống chỉ biết lợi ích của cá nhân mình, tất cả vì lợi nhuận, vì lợi nhuận người ta sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của người khác, sẵn sàng vứt bỏ lợi ích của tập thể, của xã hội. Vì lợi nhuận, người ta không từ bỏ một thủ đoạn bất chính nào, kể cả buôn gian bán lận, lừa đảo, trộm cắp…

Vấn đề đạo đức trong xã hội hiện nay đang được các cấp nhà nước cũng như người dân trên toàn quốc quan tâm rất nhiều, chỉ mong sao lứa con cháu kế cận không làm mất đi bản sắc dân tộc cũng như đạo đức con người được giữ vẹn toàn.

Theo thám tử Thành Phát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *